Förbättra säkerhet och
utrymning med elslutbleck

Brett sortiment av elslutbleck från ledande leverantörer.

Elslutbleck

Elslutblecket, en essentiell del i en automatiserad dörrlösning

Med hjälp av ett elslutbleck skapas en extra säker passage. Dessutom blir det uppkopplat till resterande automatik vilket ökar anpassningsbarheten,

www.gothes.se/elslutbleck/

Elslutbleck
Elslutbleck

Vad är ett elslutbleck?

Ett eldrivet slutbleck representerar en modern och säkrare ersättning för traditionella slutbleck. Monterat i dörrkarmen, arbetar det oftast i samband med ett elektriskt lås placerat i själva dörren. Detta upplägg förbättrar säkerheten markant genom att låsa dörren elektroniskt på två olika ställen. Genom att vara anslutet till nätet tillåter sådana lås en avancerad nivå av övervakning mot inbrott eller skador. Dessutom underlättar de integrationen med system för centralstyrning som till exempel automatiska dörrsystem, tillträdessystem, samt system för inbrottslarm och brandlarm. På grund av dess förmåga att erbjuda förhöjd säkerhet och flexibilitet är eldrivna slutbleck nu en standardlösning i nybyggda fastigheter.

Lägg beställning

Hur fungerar ett elslutbleck?

Elsutbleck opererar genom att utnyttja elektrisk ström för att hantera aktiveringen och deaktiveringen av låsmekanismen. Detta uppnås genom att en elektromagnet aktiveras när ström appliceras, vilket antingen drar tillbaka eller släpper låskolven. Det finns huvudsakligen två modeller av elslutbleck: ”normalt låsta” och ”normalt olåsta”. De normalt låsta modellerna förblir låsta utan elektrisk ström och låses upp när ström tillförs. Omvänt är de normalt olåsta modellerna låsta endast när de matas med ström och låses upp automatiskt utan ström.

Elslutbleck
Elslutbleck

Rättvänt eller omvänt elslutbleck?

Valet mellan dessa två typer baseras på flera kriterier såsom behovet av säkerhet och möjligheten till evakuering. I gemensamma utrymmen som trapphus och huvudingångar föredras ofta de normalt olåsta modellerna, eftersom de garanterar fri passage under strömavbrott och andra nödsituationer. För mer privata områden som datarum, förråd eller arkiv, är de normalt låsta modellerna att föredra då de bibehåller låst status även vid avbrott, vilket skyddar mot obehörig åtkomst. Det gäller att hitta en balans mellan personskydd och skydd av värdefulla resurser vid val av låstyp för varje specifikt område.

Leverans av dörrbeslag

Snabb leverans

Dörrlås

Välj önskade beslag och tillbehör

Måttbeställda säkerhetsprodukter

Bygg eget säkerhetssystem

Klassning elslutbleck

Klassning av elslutbleck

Elslutbleck omfattas av den europeiska standarden SS-EN 14846, vilken utarbetar riktlinjer och provningsprocedurer för att bedöma deras robusthet, pålitlighet, varaktighet och funktionalitet. Denna standard är tillämplig på alla former av elektromekaniska låssystem och slutbleck som är avsedda för bruk i dörrar, altandörrar och huvudingångar till byggnader, säkerställandes att de uppfyller höga krav på säkerhet och effektivitet.

Elslutbleck

Beställ elslutbleck idag

Till offertinfo@elslutbleck.com

Ett elslutbleck är en elektromekanisk enhet som används i låssystem för dörrar, och det spelar en avgörande roll i moderna säkerhetssystem. Ett elslutbleck med omvänd funktion fungerar på ett unikt sätt: istället för att vara låst när strömmen är på, är det låst när strömmen är av. Detta innebär att dörren är olåst vid strömavbrott, […]
Ett elslutbleck är en elektrisk komponent som används i dörrar och portar för att möjliggöra kontrollerad och säker passage. När en elektrisk signal skickas till elslutblecket, frigörs låsmekanismen och dörren kan öppnas. Ett elslutbleck med rättvänd funktion är specifikt designat för att vara låst i sitt normala tillstånd och kräver en elektrisk impuls för att […]
Elslutbleck med hakregel fungerar på så vis att när dörren stängs aktiveras elslutblecket och hakregeln, vilket säkerställer att dörren förblir låst tills den öppnas med rätt auktorisering, som passerkort eller nyckel. Tekniskt samspel med elektroniska system möjliggör fjärrstyrning och övervakning för optimal säkerhet. Ett elslutbleck med hakregel, hur funkar det? Elektroniskt slutbleck med hakregel utgör […]
elslutbleck

Likvärdig säkerhetsklassning

För att uppnå en enhetlig säkerhetsstandard måste elslutbleckets klassning matcha dörrarnas. Om det finns en skillnad i säkerhetsklass mellan dörren och låset, komprometteras byggnadens skyddsnivå, vilket inte uppfyller de krav som kan ställas av både arkitekter och försäkringsbolag. En dörr som är klassad enligt EN-1627 med beteckningen RC4 kräver att dess elslutbleck också uppfyller denna eller en jämförbar säkerhetsklass. Ett annat exempel är beteckningen EI 60-120, som indikerar en dörrs förmåga att motstå eld och rök i 60 till 120 minuter. Det är kritiskt att låsmekanismen erbjuder motsvarande motståndskraft mot eld.

Lägg en beställning

Skillnad mellan vanligt slutbleck och elslutbleck?

Den största skillnaden mellan ett vanligt slutbleck eller en ”stolpe” och ett elslutbleck är funktionen. Ett vanligt slutbleck är en metallplatta vars enda uppgift är att ge låskolvarna håligheter att haka fast i. Ett elslutbleck har också håligheter, men de håller i kolvar med hjälp av magnetiskt tryck vilket skapar en låsning från bleckets sida.

Dessutom har många elslutbleck en funktion som gör att dörren kan öppnas från bleckets sida, i fall av nödsituation som brand eller liknande. Detta skapar möjligheten att styra hela byggnaden på distans och programmera automatiska och centralstyrda funktioner. Exempelvis är många byggnader med omvända slutbleck i trapphus och vid utrymningsvägar inställda för att automatiskt stänga av ström och öppna dörrarna vid brand eller nödsituation. Detta ger en säkrare och snabbare utrymning jämfört med ett vanligt elslutbleck.

När det gäller säkerhetscertifieringar för slutbleck, är det viktigt att förstå de specifika klasserna och standarderna som de uppfyller. I synnerhet, SSF-klassificeringen i Sverige och RC (Resistance Class) standarderna som används i Europa, är kritiska för att bedöma produkternas säkerhetsnivå.

Användningsområden

Elslutblecket är en del av en högst automatiserad och modern dörrlösning. Allt ifrån kontorsbyggnader, köpcentrum, bostadsrättsföreningar, skolor och sjukhus använder dessa i kombination med motorlås och säkerhetssystem. De används även i högsäkerhetsmiljöer som fängelser, rättscentrum, myndighetsbyggnader, inom militären och inom finanssektorn.

Ett säkrare elslutbleck innebär exempelvis starkare magneter, ökad funktionsrikedom och känslighet gällande fjärrstyrning och möjlighet att översända data till ett centralstyrt system. Det har även i många fall också fler håligheter för kolvar och kan anpassas för ett specifikt motorlås med extra långa eller robusta kolvar för att skapa en mycket stark låsning från båda håll.

Annons