Omvänt elslutbleck

  • Hem
  • Omvänt elslutbleck

Ett omvänt elslutbleck är designat för att vara i öppet läge när det inte får någon elektrisk ström och låser sig automatiskt vid tillförsel av ström. Denna typ av låsmekanism är särskilt användbar i utrymningsvägar eller i situationer där det är viktigt att dörren automatiskt låses upp vid ett strömavbrott för att säkerställa fri passage. Omvända elslutbleck är därmed en viktig del i säkerhetssystem där snabb och obegränsad utgång måste garanteras under nödsituationer, samtidigt som de erbjuder möjligheten att hålla dörren säkert låst under normala förhållanden. Dessa lås är vanliga i offentliga byggnader, skolor, och sjukhus där säker utrymning är avgörande.

Annons